Sante Barley Can B Program


WHAT IS CAN B PROGRAM?
-Cleanse and Nourish with Barley is a 30-day cleansing and nourishing program using our
two products Sante Pure Barley Capsule and Sante Pure Barley Juice.
-Each program package contains 1 Baby Box of Pure Barley Juice and
1 Box of Pure Barley Capsule.

13769539_1131694256877442_5825267079532307243_n

PAANO NAKAKATULONG ANG BARLEY SA ATIN?
Sa unang 10 araw ng pag-inom ng 1 sachet ng Pure Barley Juice ay nalilinis nito
ang ating katawan at sa susunod na 20 araw ng pag-inom ng capsule ay binibigyan tayo nito
ng sapat na nutrisyon na dapat na taglay ng ating katawan upang tayo ay
magkaroon ng magandang kalusugan!

“MAHAL ANG MEDIKASYON
Para maiwasan ang komplikasyon
TAMANG NUTRISYON ANG SOLUSYON”

For PRODUCT ORDERS/QUESTIONS
Contact 0977-825-3568 / Email: pinoychamp2012@gmail.com

 

About Davis Rain

Do your Business Right. Build it with Strong Foundation. Build it in Rock not in Sand.. By having the Right Values. Integrity, Commitment, Perseverance, Honesty and Patience. I am Davis Alabata and I'm on Grass
Quote | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s