Paano makakatulong ang Barley sa taong may DENGUE?


dengue_image

Ang Barley ay makakatulong sa pagpigil ng Dengue Infection dahil ito ay nangunguna para sa receptor site ng utak ng buto para sa pagbuo ng blood platelets.

Dahil sa karagdagang 6oz. ng tubig na hinalo sa Pure Barley, ito ay makakadagdag sa loob ng katawan para mapigilan ang dehydration at tulong sa pagbuo ng mga red blood cells.

Advertisements

About Davis Rain

Do your Business Right. Build it with Strong Foundation. Build it in Rock not in Sand.. By having the Right Values. Integrity, Commitment, Perseverance, Honesty and Patience. I am Davis Alabata and I'm on Grass
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s